Product / Factory Audits

Hoewel alle door Promasian geleverde producten voldoen aan alle wet, -en regelgevingen, kan er van de (eind)klant de wens bestaan, om het product op een verantwoordelijke manier te laten produceren.

Naar wens kunnen de volgende stappen worden ondernomen:

Het opstellen van een testrapport. Het product wordt dan, op alle door de klant aangegeven onderdelen getest, vóór het tot stand brengen van het desbetreffende product. Dit product is dan volledig geproduceerd volgens dit testrapport. Een aantal onafhankelijke test- en onderzoekbureaus zijn SGS en Intertek. Deze bedrijven voeren het gewenste onderzoek uit en maken hiervan een rapport. De kosten hiervan dienen door de klant zelf te worden betaald.

Wat ook steeds meer een voorwaarde is voor het kunnen produceren en importeren van een uit China (of elk niet EU-land) afkomstig product, is dat een desbetreffende fabriek ge-audit is.

Het bedrijf moet dan voldoen aan diverse voorwaarden. Te denken valt dan aan kinderarbeid, arbeidsomstandigheden, milieu bewust zijn van de fabrikant etc.

Deze tests worden ook weer door een onafhankelijk instelling gedaan en ook dit is niet gratis. U ontvangt hiervan een uitgebreid verslag.

Meer en meer fabrikanten gaan over tot het zelfstandig laten uitvoeren van een Factory Audit, teneinde te kunnen voldoen aan de wensen van steeds meer afnemers.

Mocht u meer willen weten over deze tests, neem dan geheel vrijblijvend contact op met één van de medewerkers van Promasian. 

Neem contact met ons op

Bewijs dat u geen robot bent
Error 404